موتورهای دیزل از ۸ اسب بخار الی ۴۵ اسب بخار

تراکتور باغی کمرشکن ٬ چهارچرخ محرک در انواع۴۵٬۳۵٬۲۷ اسب بخار 

علف چین ٬ روتیواتور ٬ خیش ٬ موتور پمپ آب ٬ موتور ژنراتور و سایر ادوات کشاورزی و صنعتی

دروگر بافه بند ۱۰ اسب بخار ٬ برای برداشت غلات ٬ حبوبات ٬ علوفه وغیره 

 
 

تراکتور دو چرخ ( ویژک ) ۸/۸ اسب بخار