زمینه های فعالیت شرکت : تولید ماشین های کشاورزی و موتورهای دیزل

 


 

مساحت کارخانه : ۷۵۰۰۰ مترمربع  شامل ۲۰۰۰
متر مربع  فضای اداری و ۵۵۰۰ متر مربع سالنهای تولید می باشد

فعالیتهای صنعتی شرکت : مونتاژ ٬ تست ٬ رنگ کاری ٬ اندازه گیری با ابزارهای دقیق ٬ خدمات و پشتیبانی مهندسی ٬ فروش و خدمات پس از فروش می باشد
نیروی انسانی : نیروی انسانی شرکت بالغ بر ۱۰۰ نفر کارگر ٬ تکنسین و مهندسین می باشد
ظرفیت تولید ( بر حسب تعداد دستگاه در سال ) : تراکتور : ۳۳۰۰ ٬ دروگر ۷۹۲۰ ٬ تراکتور دو چرخ ( ویژک ) ٬ موتور دیزل (۱۰ اسب ) ۷۹۲۰ ٬ موتور دیزل ( ۳۵ اسب ) ۶۶۰۰