آدرس کارخانه : شهر صنعتی هشتگرد - فاز یک - بین خیابان هفتم و هشتم - شرکت دهقان ورز


تلفن : ۰۲۶۲۴۲۲۶۰۳۷
فاکس : ۰۲۶۲۴۲۲۶۰۶۸


آدرس دفتر : تهران - کیلومتر ۲ جاده مخصوص کرج - کوی بیمه ۳ بعد از شوکوپارس - پلاک ۱۰


تلفن : ۰۲۱۴۴۶۵۷۱۹۰ و ۰۲۱۴۴۶۶۷۸۵۰
فاکس : ۰۲۱۴۴۶۵۵۲۴۵
 

پست الکترونیک 
 Commercialdept@dehghanvarz.co.ir